Корецька міська територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Рішення № 55 від 23 грудня  2020  року "Про початок роботи над Стратегією розвитку   територіальної громади Корецької міської ради на 2022-2027 роки"              

Дата: 03.03.2021 08:19
Кількість переглядів: 636

Фото без опису

У К Р А Ї Н А

КОРЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

23 грудня  2020  року                                                                                                             № 55

 

Про початок роботи над Стратегією розвитку   територіальної громади Корецької міської ради на 2022-2027 роки, затвердження Положення, плану - графіка та складу робочої групи з розробки Стратегії розвитку територіальної громади  Корецької міської ради на 2022-2027 роки

   

     З метою розробки Стратегії розвитку територіальної громади Корецької міської ради  на 2022-2027 роки, відповідно до Закону України від 05.02.2015 № 156-VIII «Про засади державної регіональної політики», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України  від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» зі змінами, керуючись ст. ст.  25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», у зв’язку зі здобуттям перемоги   Корецької міської ради у конкурсному відборі громад для надання підтримки з розробки Стратегії розвитку  у  відповідній Програмі: «U-LEAD з Європою», враховуючи актуальність і важливість перспектив розвитку  територіальної громади, Корецька міська  рада:

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Розпочати роботу над Стратегією розвитку  територіальної громади Корецької міської ради на 2022-2027 роки.

 

 1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегії розвитку   територіальної громади Корецької міської ради  на 2022-2027 роки. Додаток №1 додається.

 

 1. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку  територіальної громади Корецької міської ради  на 2022-2027 роки. Додаток №2 додається.

 

 1. Робочій групі розробити проєкт Стратегії розвитку Корецької  територіальної громади на 2022-2027 роки до 30.10.2021 р.

 

 1. Робочій групі розробити проєкт плану реалізації Стратегії розвитку Корецької  територіальної громади на 2022-2027 роки.

 

 1. Для виконання завдань затвердити план - графік засідань робочої групи з розробки Стратегії розвитку територіальної громади Корецької міської ради на 2022-2027 роки та плану реалізації Стратегії розвитку  територіальної громади Корецької міської ради  на 2022-2027 роки. Додаток №3 додається.
 2. Запросити для супроводу з розробки Стратегії зовнішнього консультанта програми «U-LEAD з Європою».

 

 1. Для сприяння у розробці Стратегії розвитку  територіальної громади Корецької міської ради на 2022-2027 роки надати право Корецькому міському голові вносити поправки в  це  рішення та всі додатки до нього  за особистим розпорядженням.

 

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів Юрія ДОБРОВОЛЬСЬКОГО.

 

 

 

Міський  голова                                                                             Людмила ДМИТРУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Додаток №1

             Затверджено

          Рішення  Корецької міської ради 

          23 грудня 2020 року № 55

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з розробки Стратегії розвитку  територіальної громади Корецької міської ради  на 2022-2027 роки

 

Загальні положення

 

    Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку  територіальної громади Корецької  міської ради.

     Робоча група формується з представників виконкому, представників бізнесу, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій, фахівців з питань планування розвитку.  Склад робочої групи затверджується рішенням сесії Корецької міської ради. Робоча група працює постійно, на засадах добровільності.

 

До складу робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії,  умови їх діяльності визначаються окремо

 

 1. Функції робочої групи

 

Робоча група в процесі діяльності:

 

 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;
 • проводить соціально-економічний аналіз населених пунктів;
 • проводить  аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз
 • розробляє проєкт бачення та сценарії  Стратегічного розвитку громади;
 • визначає напрями і пріоритети розвитку територіальної  громади;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану розвитку громади;
 • приймає участь у розробці проєктів місцевого розвитку та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади з метою створення пропозицій для включення в стратегічний план розвитку;
 • узагальнює та оцінює результати досліджень та опитувань
 • організовує роботу по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проєктів щодо складання і виконання операційного плану впровадження стратегії розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • за необхідності формує склади робочих підгруп  за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • затверджує теми соціальних досліджень;
 • залучає до роботи зовнішніх експертів;
 • Подає проєкт Стратегії розвитку та плану впровадження на затвердження раді територіальної громади.
 • Здійснює щорічний моніторинг та контроль за впровадженням Стратегії розвитку.

 

 

 

 

 

 1. Повноваження/правові гарантії діяльності робочої групи

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови.

За результатами розгляду і вивчення питань, робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи (консенсусом) , які беруть участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

 

 1. Робоча група має право

 

отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану розвитку громади, в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану розвитку;

проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення Стратегічного плану розвитку та значення його необхідності;

вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану розвитку;

брати участь у підготовці і проведені громадських слухань щодо проєкту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку громади;

розробляти та узгоджувати проєкти договорів, пов’язаних з розробкою  Стратегічного плану розвитку;

 

4. Обов’язки/відповідальність робочої групи

 

Члени робочої групи здійснюють персональний вклад в розробку Стратегічного плану розвитку і несуть персональну відповідальність за достовірність інформації

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану розвитку громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосується виконання завдань щодо Стратегічного плану.

                                                                                                                             

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                             Валентина ПАВЛЮК

 

 

 

 

Додаток №3

 

                                                                                                       Затверджено

                                                                                                    Рішення  Корецької міської ради 

                                                                                                    23 грудня 2020 року № 55

 

План - графік засідань робочої групи з розробки Стратегії розвитку  територіальної громади

Корецької міської ради  на 2022-2027 роки

 

Етап

Завдання

Дата проведення

 

1

Перше

засідання

робочої групи

Зробити соціально-економічний аналіз територіальної громади

 

Аналіз думок мешканців та бізнесу

 

18. 01.2021

2

Друге засідання робочої групи

Презентувати:

 

 • Соціально-економічний аналіз
 • Аналіз думок мешканців та бізнесу

Зробити SWOT аналіз територіальної громади

 

15. 02.2021

3

Третє засідання робочої групи

Презентувати SWOT аналіз

 

Розробити матрицю пріоритетів розвитку

17. 05.2021

4

Четверте засідання робочої групи

Презентувати матрицю пріоритетів розвитку

 

Розробити операційний план (план реалізації) Стратегії розвитку 

09.08.2021

5

Проведення громадських слухань

Громадські слухання: «Стратегія розвитку та план з її реалізації»

 

20. 09.2021

6

Подання на затвердження раді територіальної громади

Затвердження сесією Корецької міської ради

Стратегії розвитку та план з її реалізації

18 10.2021

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                                Валентина ПАВЛЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь