Корецька міська територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Повідомлення про проведення повторного конкурсу зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради

Дата: 02.07.2021 15:24
Кількість переглядів: 339

    Сьогодні, 02.07.2021 року розпочато прийом документів для проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради, який триватиме до 15.07.2021 року.

    Документи можна подати особисто, або надіслати поштою за адресою: 34700, м.Корець Рівненська обл., вул.Київська, буд.№69, приміщення Корецької міської ради з поміткою «На конкурс» на ім’я голови комісії  Добровольського Ю.В.

   Додатково повідомляємо, що процедура підготовки та проведення конкурсу передбачена рішенням Корецької міської ради від 21.05.2021 №814 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я та укладання контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я Корецької міської ради» та рішення від 21.05.2021 №815 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради».

Склад конкурсної комісії:

 

Добровольський Юрій Володимирович

 • заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Коробка Лариса Іванівна

 • депутат Корецької міської ради від Рівненської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ», секретар комісії

Бобровський Микола Євгенович

 • депутат Корецької міської ради від політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
 

Олексійчук Галина Василівна

 • лікар терапевт лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини м. Корець комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради

Шендецька Оксана Федорівна

 • завідувач лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Велика Клецька комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради

Яремчук Ганна Павлівна

 • лікар терапевт лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини м. Корець комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради
 

Каштан Анатолій Олегович

 • член Правління Рівненської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, заступник голови Рівненської міської організації Товариства Червоного Хреста України

Швед Зінаїда Павлівна

 • заступник головного лікаря з лікувальної роботи комунального некомерційного підприємства «Корецька міська лікарня» Корецької міської ради, член Корецької ради Профспілки працівників охорони здоров’я Українипредставник Рівненської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

Якимчук Олександр Леонідович

 • член Правління Рівненської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора
комунального некомерційного підприємства
«Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги»
Корецької міської ради

Правові підстави проведення  повторного конкурсу:

   Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я та укладення контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я Корецької міської ради, затвердженого рішенням Корецької міської ради від 21 травня 2021 року № 814 (далі – Порядок), рішення Корецької міської ради від 21 травня 2021 року № 815 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради» оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради, враховуючи протокол засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги»  Корецької міської ради від 30.06.2021 № 3 та пропозиції  вищезазначеної конкурсної комісії про призначення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради, розпорядження  міського  голови  від 01 липня 2021 року № 118-Р «Про призначення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Корецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Корецької міської ради.

Скорочене найменування закладу: КНП «Корецький центр ПМСД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: вул. Володимирська, 14а, м. Корець Рівненської області, 34700.

Мета діяльності закладу: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Основні напрями діяльності закладу:

•      медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

•      забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

•      організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинне; (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

•      проведення профілактичних щеплень;

•      планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

•      консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

•      взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

•      організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

•      проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

•      направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

•      участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

•      участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

•      участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

•      участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у районі та шляхів їх вирішення;

•      надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги району;

•      визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

•      моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

•      забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

•      зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

•      залучення медичних працівників для надання первинної медико- санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

•      закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

•      координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

•      надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

•      надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

 • надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, іцо надають первинну медичну допомогу на території району інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

Статут закладу

Структура закладу

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються з 02 по 15 липня 2021 року за адресою: вул. Київська, 69, м. Корець, Рівненська обл., 34700.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: вул. Київська, 69, м. Корець, Рівненська обл., 34700, тел. (03651) 2-18-43, 096 626 97 80 – приймальня Корецької міської ради, 096 779 90 71 – голова конкурсної комісії Ю. Добровольський, E-mail: mkorec850@ukr.net.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1. копію паспорта громадянина України;
  2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;
  3. резюме у довільній формі;
  4. автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
  5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;
  7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
  8. довідку МВС про відсутність судимості;
  9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
  10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;
  11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 Порядку;
  12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров’я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров’я".

Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

•      надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

 • посадового окладу (8647,83 грн.), який встановлюється відповідно до чинного законодавства, штатного розпису закладу і фактично відпрацьованого часу;
 • премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Засновником (Власником) або уповноваженим ним органом.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Засновника (Власника) або уповноваженого ним органу у межах затвердженого фонду оплати праці у разі:

 • відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства;
 • відсутності заборгованості за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів;
 • відсутності дисциплінарних стягнень.

Преміювання не здійснюється у разі допущення у закладі нещасного випадку із смертельними наслідками з вини закладу та інших випадках передбачених законодавством.

У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Дата і місце проведення конкурсу: 20 липня 2021 року за адресою: вул. Київська, 69, м. Корець, Рівненська обл., 34700.

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь